22 اردبیهشت 1396

کسب و کار
کنفرانس

کسب و کار با نوآوری

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است
12
سخنرانان
25
نمایشگاه ها
+ 06
کارگاه ها
+ 1000
شرکت کنندگان
همکاری
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است
تفکر رو به جلو
طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

سخنرانان

حامد عزیزی

مدیر عامل

الناز جعفری

بازاریاب

علی اکبری

توسعه

ساناز اسدی

طراح

سعید موسوی

سرگروه

سعیده رضایی

طراح

جمعه 24 شهریور 1392

8:00 صبح - افتتاحیه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

10:00 صبح - کارهایتان را تنظیم کنید که به شما انرژی می دهد

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

1:00 بعد از ظهر - نامه انگیزه برای شروع

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

3:00 بعد از ظهر - تعطیلات چای

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

15 مهر 1392

8:00 صبح - افتتاحیه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

10:00 صبح - برنامه هایتان را تنظیم کنید که به شما انرژی می دهد

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

1:00 بعد از ظهر - نامه انگیزه برای شروع

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

3:00 بعد از ظهر - تعطیلات

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

21 آبان 1397

8:00 صبح - افتتاحیه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

10:00 صبح - کارهایتان را تنظیم کنید که به شما انرژی می دهد

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

1:00 بعد از ظهر - نامه انگیزه برای شروع

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

3:00 بعد از ظهر - تعطیلات

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

محل برگزاری و اطلاعات تماس

سالن رویداد

تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پلاک 56

پیام ما

info@yourdomain.com
(+98) 332252522

خرید بلیط برای شرکت در رویداد ما